LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

Back | Print | Bookmark            

 

 

Quy trình thi công sàn BubbleDeck  

 
         
 

BUBBLEDECK

 

Thi công loại A

BubbleDeck - Loại A

 

 Thi công loại B

BubbleDeck - Loại B

 

Trình tự thi công sàn BubbleDeck - Loại A

 

1 - Lắp dựng hệ giáo chống, xà gồ, cầu phong:

Hệ giáo chống được lắp dựng đảm bảo cho khoảng cách giữa các xà gồ là 1,2m. Hệ cầu phong sử dụng thép hộp, khoảng cách lớn nhất giữa các cầu phong là 0,6m.

 

A1

 

2 - Ghép ván khuôn sàn BubbleDeck:

Ghép ván khuôn đúng vị trí đã xác định trên bản vẽ. Đảm bảo bề mặt ván sàn được phẳng và kín khít.

 

A2

 

A3

 

3 - Lắp đặt lưới thép dưới – bóng – lưới thép trên và giằng bóng:

Lắp đặt lưới thép dưới, lưới thép trên và giằng bóng theo đúng bản vẽ thiết kế. Bao gồm cả cốt thép liên kết lưới dưới, cốt thép liên kết lưới trên. Cốt thép liên kết cần được định vị vào lưới thép bằng liên kết buộc.

 

Cấu kiện Adeck được chế tạo sẵn tại nhà xưởng

 

Adeck

 

Adeck

 

Adeck

 

Adeck

 

Adeck được lắp ghép tại công trường

 

A4

 

A5

 

4 - Lắp đặt cốt thép mũ cột, cốt thép chịu cắt:

Lắp đặt cốt thép mũ cột, cốt thép chịu cắt tại vị trí đầu cột (nếu cần).

 

A6

 

5 - Ghép ván khuôn thành theo chu vi.

 

6 - Công tác chuẩn bị đổ bê tông: Kiểm tra độ kín khít của ván khuôn sàn, liên kết cốt thép, giằng bóng... Làm sạch sàn trước khi đổ bê tông.

 

7 - Đổ bê tông toàn khối:

Đổ bê tông theo mác đúng quy định trong thiết kế. Đầm và làm phẳng mặt bê tông.

 

A7

 

A8

 

A9

 

8 -  Tháo dỡ hệ chống đỡ, ván khuôn sàn:

Tùy thuộc vào cấp độ bền của bê tông, bước cột của kết cấu và biện pháp thi công của nhà thầu.

 

A10

 

A11

 

     

 Back to Top